מיומנוית המאה ה-21

מיומנוית המאה ה-21

איך מלמדים את מיומנויות המאה ה-21 בלי ללמד?

האולימפיאדה הוירטואלית היא פרוייקט דגל של מחלקת חינוך בעיריית רעננה
המפעיל את בתי הספר היסודיים בעיר מאז 2003

כל בית ספר בוחר קבוצת תלמידים אשר נפגשים מדי שבוע ומתמודדים עם
אתגרים וירטואלים, מדעיים וטכנולוגיים.

הפרוייקט מתמהל בניהול פדגוגי-מדעי של אורן פרבר שגם מעביר את הרצאות החשיפה
באשכול פיס אלון

על הקונספט של אולימיאדה וירטואלית ויישומו בערים אחרון – כאן