ללכת שבי אחריו – מה עושה אותך למנהיג?

ללכת שבי אחריו – מה עושה אותך למנהיג?